Utsläppsrätter

Är det korkat att handla med utsläppsrätter?

Ryanairs vd Michael O’Leary har varit på besök i Sverige och återigen gjort en del frispråkiga uttalanden. Bland annat menar han att EU:s nya system för att införa flyget i handeln med utsläppsrätter är korkat. Han anser att det enbart kommer gynna de redan etablerade operatörerna, medan det kommer bli ännu svårare för nya att etablera sig. Givetvis kommer detta minska konkurrensen. Ett annat problem som O’Leary ser med systemet är att de som släpper ut mest även får en högre gratiskvot tilldelad och att de extra utsläppsrätter som behöver köpas är alltför billiga.

EU:s system har fått en hel del kritik och flera länder, däribland USA, protesterar och menar att EU bryter mot internationell rätt när man tvingar flygbolag från länder utanför EU att ingå i systemet. Det återstår att se om systemet kommer att bli godkänt.

Ännu en sak som diskuterats är till vad pengarna, som staterna får in från handeln, ska gå. I EU-direktivet rekommenderas bara att intäkterna bör gå till klimatåtgärder, men något krav finns inte. Från flygbranschen är många av uppfattningen att intäkterna borde gå specifikt till miljöförbättringar inom flyget.

Att flyget ska bära sina miljökostnader är rätt tänkt, men ett system som inte är globalt riskerar bara att snedvrida konkurrensen till nackdel för europeiska bolag. De utländska bolagen kan ju exempelvis till stor del välja att mellanlanda utanför EU. Men frågan är hur man ska få till stånd ett globalt system om ingen börjar. Kanske kan EU få andra att följa efter om man visar att det går. Det första vi får göra är dock att avvakta ett eventuellt beslut från WTO i frågan. Kanske kommer systemet gå i graven innan det ens hunnit ta sina första stapplande steg.

Johanna Jönsson, Volvo Aero