Flygledning

Samarbete är nyckeln till framgång

Jag är övertygad om att enda sättet att förändra och att utveckla flygbranschen mot mer hållbarhet är genom samarbete mellan flygtrafiktjänst, flygplatser, flygoperatörer och industri. Den utveckling eller de förändringar som LFV är en del av måste matcha de förutsättningar och behov som andra aktörer inom flyget har.

Jag leder ett samarbetsprojekt som heter VINGA och som bland annat nyttjar väldigt korta inflygningsrutter till Göteborg Landvetter Airport. I projektet har vi just samlat alla nödvändiga parter för att kunna utveckla och förändra. LFV ansvarar bland annat för skapandet av flygvägar och rutiner för flygledare. Genom flygplatsens engagemang i projektet förs en dialog med berörd omgivning och miljömyndigheter. Flygbolaget som ingår i projektet samlar data från flygningarna under projektet. Det är en förutsättning för att vi ska kunna redovisa i vilken omfattning som lösningarna i projektet ger miljövinster. Industrin ingår i form av flygplanstillverkare och navigationsexpertis som tekniskt stöd, men också för att erhålla erfarenheter som kan leda till ytterligare förbättringar av teknik ombord på flygplan.

Min absoluta uppfattning är att ett sådant här projekt leder utvecklingen framåt mot ett mer hållbart flyg. Både här i Sverige, men förhoppningsvis också inom Europa, då vi tackvare att det är ett projekt inom ramen för SESAR, erhåller de bästa förutsättningarna att sprida erfarenheter och kunskap för övriga Europa om bland annat nyttjande av modern satellitteknik.

Niclas Wiklander, flygledare LFV och projektledare VINGA

Många små steg kan göra skillnad

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Motortillverkarna utvecklar effektivare motorer, flygplanstillverkarna tar fram flygplan med allt mindre luftmotstånd, flygbolagen minskar sin miljöpåverkan med allt från källsortering till kortare flygvägar. Och det är just när det gäller kortare flygvägar som vi i LFV, som driver flygtrafiktjänst i 35 torn och två kontrollcentraler, kommer in.

Vi bygger nya vägar genom luftrummet för att minska flygets miljöpåverkan. Vi ser till att planen nu kan flyga rakaste vägen genom luftrummet. Man kan ju undra varför vi inte alltid flugit den så? Definitionen på ”fågelvägen” är ju att den är den kortaste. Men historiska skäl som bland annat bottnar i navigationsteknik och militära övningsområden har gjort att planen flugit lite sicksack. Så är det i de flesta delarna av världen. Det här har vi på LFV ändrat på.  Över en viss flygnivå kan besättningen sedan två år tillbaka själv bestämma vilken väg man vill ta genom det svenska luftrummet. Självklart med beaktande av den flygsäkerhet som vi i LFV och hela branschen aldrig viker en tum ifrån.

I det flygplatsnära perspektivet handlar miljötänkandet framför allt om att göra inflygningen kortare. Under 2011 har LFV tillsammans med flygplatsbolaget Swedavia, flygbolaget Novair samt flygplanstillverkaren Airbus och deras teknikutvecklingsbolag Quovadis med stöd av det europeiska SESAR-programmet bedrivit ett projekt vid Göteborg Landvetter Airport för att göra nya tekniska landvinningar till gagn för miljön.

Till dags dato har över 100 inflygningar gjorts mot flygplatsen med ny teknik och nya flygvägar. Miljövinsterna både när det gäller utsläpp och buller är påtagliga. När vi kan omsätta tekniken i större skala på fler platser i Sverige har LFV gjort något på vägen mot ett hållbart flyg. Men visst – vi har en bra bit kvar innan vi är framme …

Per Fröberg – LFV

Teknikutveckling ett lyft för miljön

För de allra flesta människor är nog flyg synonymt med högteknologi. Bara det att få upp ett drygt 100 ton tungt flygplan i luften måste ju vara ett konststycke. Men mycket av det som sker bakom kulisserna, och som flygresenären aldrig märker av, är också högteknologi. Jag tänker på flygledningen alltså trafikledningen i kontrollcentraler och torn som på säkraste och snabbaste sätt ska ta flygplanen från den ena flygplatsen till den andra.

Även om mycket är högteknologi redan idag vill EU:s politiker se en utveckling och effektivisering av den europeiska flygtrafiktjänsten. I luften finns inga nationsgränser och därför vill man att Europas länder slår samman sina luftrum för att korta flygvägarna och minska kostnaderna genom färre kontrollcentraler.

På tekniksidan finns också mycket att göra. Därför jobbar just nu tusentals ingenjörer runt om i Europa inom det så kallade SESAR-programmet med syftet att skapa ett mer hållbart flyg. SESAR:s mål är att med teknikutveckling minska flygtiden för varje flygning med mellan 8 och 14 minuter och minska utsläppen av koldioxid med mellan 1 och 1,5 ton.

Det låter kanske inte så mycket, men med tanke på att det varje dygn sker omkring 30 000 flygplansrörelser i det europeiska luftrummet blir effekterna snabbt stora.

Per Fröberg, LFV