Flygkvoter

Är flygets ökning hållbar?

Serien Pan Am som för tillfället visas på TV3 ger en fin bild av hur glamouröst flyget ansågs vara förr i tiden. Att vara pilot eller flygvärdinna innebar automatiskt hög status och möjligheten att flyga var främst de rika förunnat. En parallell kan här dras till andra transportmedel som i början varit dyra, men i nuläget nyttjas av de flesta.

Även flyget har blivit billigare och därmed använts allt flitigare av en större andel människor. I en artikel på BBC News diskuteras huruvida denna tillväxt inom flyget är hållbar. Airbus räknar med en dubbling av passagerarantalet inom 20 år, trots att antalet redan stigit med 45 % sedan år 2000. Den stora ökningen kommer till stor del bygga på att människor i främst Asien (med Indien och Kina i spetsen) får det allt bättre ställt, och med bättre ekonomi ökar efterfrågan på flygresor.

Den stora frågan är ju givetvis hur det ökande flygandet kan kombineras med en minskning av miljöpåverkan. Tja, vill vi att folk ska få fortsätta flyga så måste vi se till att den tekniska utvecklingen går snabbare. Det andra alternativet är givetvis att försöka få människor att flyga mindre. De skräckkampanjer som har bedrivits där man försökt pådyvla de som väljer att flyga dåligt samvete har uppenbarligen inte fungerat. Återstår gör alltså att antingen förbjuda vissa typer av resor, införa flygkvoter eller att använda ekonomiska styrmedel som dramatiskt höjer priserna. Att staten skulle gå in och begränsa rörelsefriheten och bestämma vilka flygresor som är tillåtna ser jag som en osannolik och högst oönskad utveckling. Återstår gör då att försöka höja priset och följa polluter pays-principen.

Det finns dock en rad perspektiv att ta i beaktande om man väljer att gå denna väg. Det första är att det måste vara ett globalt initiativ. Ett stort antal flygbolag har gått/är på väg att gå omkull redan idag på grund av den hårda konkurrensen från lågprisbolag. Det andra man bör fundera på är hur mycket man skulle behöva höja priset för att det skulle ha en verklig effekt. Om man ser på hur snabbt “medelklassen” i exempelvis Kina växer så kommer det alldeles oavsett att finnas bra många fler människor som har råd att flyga även om priserna höjs.

Det avgörande anser jag vara den diskussion som sällan förs, nämligen vad flyget faktiskt tillför i världen både för individen och systemet i stort. Genom att ännu mer begränsa vilka som har råd att flyga så kommer det bara vara en privilegierad grupp som har möjlighet att påverka och åtnjuta dessa fördelar. Vad kommer det i förlängningen att leda till?

Nej, jag säger det jag sagt så många gånger en gång till – tekniken är lösningen, men vi måste raska på!

Johanna Jönsson, Volvo Aero

Resenärernas makt över miljön

Enligt en artikel i SvD är miljöfrågan död bland svenska resenärer. Ticket gör varje år en undersökning och det SvD har uppmärksammat är att det i den senaste undersökningen inte fanns en enda fråga om resenärernas inställning till miljö och resande. Enligt Tickets marknadschef är miljön inget man tar hänsyn till när man väljer resmål.

Jag tycker det här är oerhört intressant. På sätt och vis hänger det ju samman med den utveckling som finns i världen där valfriheten och det egna ansvaret ökar. Konsumentmakten är stor. Om resenärerna aktivt skulle börja välja flygoperatör utifrån miljöpåverkan, skulle det givetvis sätta större press på de som missköter sig. Så även om man vill fortsätta flyga har man alltså möjlighet att vara med och påverka.

De flesta håller med om att vi måste minska flygets miljöpåverkan. Om och om igen visar det sig dock att en majoritet av resenärerna själva faktiskt inte orkar göra särskilt stora förändringar i sitt resande. Kanske det är den stora valfriheten som gör oss avtrubbade. Orken räcker inte till för att söka upp all den information vi behöver för att göra ett riktigt medvetet val. Eller så är man bara bekväm. Kanske skulle man i flygbranschen inrätta någon typ av jämförelsesystem. Precis som man enkelt kan jämföra priset borde man kunna jämföra miljöpåverkan. Svårigheten ligger dock i att mäta och värdera. Och hur ska man få de skitigaste bolagen att vara med i systemet. Jag är ju inte någon stor fan av tvingande åtgärder.

Hur som helst väcker artikeln en rad funderingar. Vi i flygbranschen jobbar hårt för att minska utsläppen och politikerna är engagerade, men om majoriteten av svenska folket egentligen tycker frågan är oviktig så känns alltihop lite skevt. Å andra sidan kan det ju vara så enkelt som att allihop hoppas att någon annan ska lösa problemet.

Johanna Jönsson, Volvo Aero

Turismen – utvecklande eller invecklat?

En rapport, En flygande start – Så gör turismen fattiga länder rikare, som släpptes i somras av Timbro tar turismen i försvar och pekar på att de positiva effekterna är större än de negativa. Man menar att turismen i många länder bidragit starkt till den ekonomiska tillväxten och att det därför vore förödande att försöka begränsa turismen.

Författarna möter kritiken som finns mot flygburen turism med att flyget står för en förhållandevis liten del av utsläppen och att bränsleförbrukningen minskat. Gällande det som kallas läckage, att intäkterna inte kommer värdlandet till godo, menar författarna att kritiken är överdriven. De visar med hjälp av en rad rapporter hur tillväxten är kopplad till turism.

När man diskuterar flygets miljöpåverkan kommer det alltför ofta upp argument som antyder att vissa resor inte borde tillåtas. Framför allt handlar det då om “mindre viktiga” resor i form av turism. Om man dock knyter den typen av resor till ekonomisk tillväxt för de i världen som har det sämst, så är frågan hur viktiga dessa resor egentligen är. Ett ämne att återkomma till…

Johanna Jönsson, Volvo Aero

Flygets dag i Almedalen

Idag är det Flygets dag i Almedalen och vi har ett fullspäckat program. Dagen började med goda smörgåsar och en livlig debatt om miljökraven på flyget. Grön ungdoms språkrör Björn Lindgren menade att det som görs, och kan göras, för att minska utsläppen inte är tillräckligt. Han var tydlig med sin åsikt om att det som krävs är en minskning av flygandet. Något som inte kom fram var dock hur han menar att denna begränsning ska ske. Börjar vi tala om flygkvoter och vilka resor som är “tillåtna” tror jag att vi är ute på hal is. Maria Rankka från Stockholms handelskammare svarade upp med att beskriva mobilitetens betydelse för utvecklingen i världen. I en allt mer globaliserad värld är givetvis flyget en enormt viktig del av mobiliteten.

De här olika spåren är egentligen stora ideologiska frågor som behöver diskuteras mer. Hur vill vi att världen ska se ut i framtiden och vad behöver vi göra för att komma dit? Vad väger tyngst? Som ni ser så pratar vi rent existensiella frågor här i Almedalen. Mycket spännande! Från vår sida tror vi givetvis starkt på teknikens möjligheter att lösa miljöproblemen, men det finns fortfarande utrymme att göra mycket mer och kanske framför allt att göra det snabbare.

Johanna Jönsson Volvo Aero