EU

Är flygets ökning hållbar?

Serien Pan Am som för tillfället visas på TV3 ger en fin bild av hur glamouröst flyget ansågs vara förr i tiden. Att vara pilot eller flygvärdinna innebar automatiskt hög status och möjligheten att flyga var främst de rika förunnat. En parallell kan här dras till andra transportmedel som i början varit dyra, men i nuläget nyttjas av de flesta.

Även flyget har blivit billigare och därmed använts allt flitigare av en större andel människor. I en artikel på BBC News diskuteras huruvida denna tillväxt inom flyget är hållbar. Airbus räknar med en dubbling av passagerarantalet inom 20 år, trots att antalet redan stigit med 45 % sedan år 2000. Den stora ökningen kommer till stor del bygga på att människor i främst Asien (med Indien och Kina i spetsen) får det allt bättre ställt, och med bättre ekonomi ökar efterfrågan på flygresor.

Den stora frågan är ju givetvis hur det ökande flygandet kan kombineras med en minskning av miljöpåverkan. Tja, vill vi att folk ska få fortsätta flyga så måste vi se till att den tekniska utvecklingen går snabbare. Det andra alternativet är givetvis att försöka få människor att flyga mindre. De skräckkampanjer som har bedrivits där man försökt pådyvla de som väljer att flyga dåligt samvete har uppenbarligen inte fungerat. Återstår gör alltså att antingen förbjuda vissa typer av resor, införa flygkvoter eller att använda ekonomiska styrmedel som dramatiskt höjer priserna. Att staten skulle gå in och begränsa rörelsefriheten och bestämma vilka flygresor som är tillåtna ser jag som en osannolik och högst oönskad utveckling. Återstår gör då att försöka höja priset och följa polluter pays-principen.

Det finns dock en rad perspektiv att ta i beaktande om man väljer att gå denna väg. Det första är att det måste vara ett globalt initiativ. Ett stort antal flygbolag har gått/är på väg att gå omkull redan idag på grund av den hårda konkurrensen från lågprisbolag. Det andra man bör fundera på är hur mycket man skulle behöva höja priset för att det skulle ha en verklig effekt. Om man ser på hur snabbt “medelklassen” i exempelvis Kina växer så kommer det alldeles oavsett att finnas bra många fler människor som har råd att flyga även om priserna höjs.

Det avgörande anser jag vara den diskussion som sällan förs, nämligen vad flyget faktiskt tillför i världen både för individen och systemet i stort. Genom att ännu mer begränsa vilka som har råd att flyga så kommer det bara vara en privilegierad grupp som har möjlighet att påverka och åtnjuta dessa fördelar. Vad kommer det i förlängningen att leda till?

Nej, jag säger det jag sagt så många gånger en gång till – tekniken är lösningen, men vi måste raska på!

Johanna Jönsson, Volvo Aero

Är det korkat att handla med utsläppsrätter?

Ryanairs vd Michael O’Leary har varit på besök i Sverige och återigen gjort en del frispråkiga uttalanden. Bland annat menar han att EU:s nya system för att införa flyget i handeln med utsläppsrätter är korkat. Han anser att det enbart kommer gynna de redan etablerade operatörerna, medan det kommer bli ännu svårare för nya att etablera sig. Givetvis kommer detta minska konkurrensen. Ett annat problem som O’Leary ser med systemet är att de som släpper ut mest även får en högre gratiskvot tilldelad och att de extra utsläppsrätter som behöver köpas är alltför billiga.

EU:s system har fått en hel del kritik och flera länder, däribland USA, protesterar och menar att EU bryter mot internationell rätt när man tvingar flygbolag från länder utanför EU att ingå i systemet. Det återstår att se om systemet kommer att bli godkänt.

Ännu en sak som diskuterats är till vad pengarna, som staterna får in från handeln, ska gå. I EU-direktivet rekommenderas bara att intäkterna bör gå till klimatåtgärder, men något krav finns inte. Från flygbranschen är många av uppfattningen att intäkterna borde gå specifikt till miljöförbättringar inom flyget.

Att flyget ska bära sina miljökostnader är rätt tänkt, men ett system som inte är globalt riskerar bara att snedvrida konkurrensen till nackdel för europeiska bolag. De utländska bolagen kan ju exempelvis till stor del välja att mellanlanda utanför EU. Men frågan är hur man ska få till stånd ett globalt system om ingen börjar. Kanske kan EU få andra att följa efter om man visar att det går. Det första vi får göra är dock att avvakta ett eventuellt beslut från WTO i frågan. Kanske kommer systemet gå i graven innan det ens hunnit ta sina första stapplande steg.

Johanna Jönsson, Volvo Aero