Biobränsle

Alger och frityrolja – bränslen till flyget?

Som jag nämnt tidigare här i bloggen så arbetar man hårt med att ta fram biobränslen till flyget. Testflygningar har gjorts och de tekniska problemen är i princip lösta. Det stora hindret som återstår är dock att hitta ett hållbart sätt att framställa bränslet.

I en artikel i The Wall Street Journal häromdagen diskuterades de olika sätten och slutsatsen blev att olja ifrån alger är det som man kan sätta störst hopp till, men att man troligtvis kommer behöva kombinera olika sätt att framställa biobränsle. Exempelvis är använd frityrolja något som har testats och som kan användas. Problemet är bara att det inte räcker till, om inte vi ökar vår konsumtion av flottiga pommes frites med extrema mängder. Något som troligtvis vore ganska dumt om man räknar in andra aspekter såsom hälsa och välmående.

Glädjande i detta är att biobränsleproducenten Neste Oil, som forskar på alger, menar att stor kommersiell användning kommer att vara igång redan inom 5-10 år. Andra är skeptiska. För oss återstår att vänta och se. Och givetvis fortsätta arbeta på alla de andra sätt som vi kan minska flygets klimatpåverkan. För även om biobränslen till flyget blir en realitet, så kommer det inte att vara tillräckligt för ett långsiktigt hållbart flyg.

Johanna Jönsson, Volvo Aero

London till Sydney på mindre än fyra timmar?

Under Paris air show avslöjade EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) hur de tänker sig att flygplanen kommer se ut år 2050. Deras ZEHST flygs bland annat med raketmotorer och går på väte och syre. Det ska färdas snabbare än ljudet och, bäst av allt, knappt släppa ut någon koldioxid. Med ZEHST ska man kunna flyga mellan Paris och New York på en och en halv timme, London till Sydney ska ta tre och en halv. Även om man i grunden är skeptisk till denna typ av framtidsvisioner så är det spännande att se hur hårt företagen jobbar för att kombinera resenärernas vilja att komma fram snabbt med behovet av minskade utsläpp. Se den fina bilden på http://en.rian.ru/infographics/20110629/164886977.html

Något som inte ligger lika långt in i framtiden är biobränslen till flyget. I dagarna har KLM börjat använda begagnad frityrolja på vissa av sina passagerarflygningar. Frityroljan blir till biokerosene som sedan blandas ut med vanligt flygbränsle och koldioxidutsläppen beräknas minska med så mycket som 50%. Även om det är en bit kvar tills denna typ av bränsle kan användas i större omfattning så ser det lovande ut. http://www.dn.se/ekonomi/klm-flyger-med-gammal-frityrolja-i-tanken

Nästa vecka befinner vi oss i Almedalen och onsdagen är Flygets dag. Återkommer då!

Johanna Jönsson Volvo Aero

Groende förändring

Flygindustrin står just nu inför den största förändringen sedan jetplanen introducerades för drygt ett halvt sekel sedan. Medan de senaste femtio åren har inneburit gradvisa förbättringar av flygplanens storlek och hastighet är den främsta drivkraften i dag behovet av andra tekniska lösningar som ska ge renare och tystare flygplan. Den spirande teknik som nu dyker upp inom områden som aerodynamik, strukturmaterial, systemeffektivitet och alternativa bränslen ser ut att kunna göra denna förändring till verklighet. Läs mer

5 bränslealternativ för framtiden

De flesta är överens om att den globala oljeproduktionen redan har nått sin höjdpunkt historiskt sett. Även om det tillkommer nya stora fynd, till exempel de offshorefynd i Mexiko och Brasilien som tillkännagavs i höst,  kommer allt mindre mängder att pumpas upp från gamla fyndigheter. Denna nedgång, i kombination med det alltmer akuta behovet att kontrollera utsläppen av växthusgaser som koldioxid för att begränsa den globala uppvärmningen, har lett till att man börjat leta intensivt efter mer hållbara bränslen för flygindustrin. Läs mer.