Almedalen

Kan vi flyga mer OCH minska utsläppen?

Det går att flyga mer och samtidigt minska utsläppen. Det var de flesta paneldeltagare överens om under Svenskt Flygs seminarium i Almedalen. Slutsatsen applåderades av de ca 75 åhörarna.

 Chris Heister, landshövding i Västerbotten:

– Västerbottens län är lika stor som Danmark. Det klart vi behöver flera flygplatser i länet. Flyget är vår livsnerv!

 Maria Rankka, VD för Stockholms handelskammare:

– Ett flygstopp på Arlanda skulle få förödande konsekvenser för ”mina företag”. Goda transporter är en stark drivkraft för tillväxt och att Arlanda fungerar bra är superviktigt för Stockholm – och för Sverige!

 Torborg Chetkovich, VD Swedavia:

– Det är inte rimligt att man inte ska kunna flyga från Sverige för att bilarna släpper ut koldioxid. Men det kan bli konsekvensen redan 2015 av det världsunika miljövillkor som utsläppstaket för Stockholm- Arlanda innebär.

 Björn Lindgren, språkrör Grön Ungdom:

– Jag tycker flygförespråkarna kännetecknas av en religiös teknikoptimism. Det går inte att klara 80% ökad flygtrafik samtidigt som utsläppen ska minska med 80%.

Erik Söderberg, LFV

Samverkan är dagens ord i Almedalen

Infrastruktur, transporter, miljö och klimat stå högt på agendan i Almedalen. Oavsett frågeställning så verkar “samverkan” vara universalkuren på de flesta problem. Frågan är om det räcker? Samverkan i sig löser knappast några problem. Om man däremot gör det på ett strukturerat och genomtänkt sätt och ställer upp tydliga visioner, mål, strategier och ansvarsområden kan man troligtvis komma långt genom att samverka. Inte minst kan man genom att samverka öka kunskapen om den egna verksamheten hos andra aktörer.

I ett forum som Almedalen där man får möjlighet att prata med människor från vitt skilda verksamheter är det slående hur lite man faktiskt vet om andra branscher och om andras verksamhet. Inom flyget behövs fortfarande ett omfattande arbete när det gäller att tala om vad branschen gjort, vad den gör och vad den kommer att göra för att minska flygets klimatpåverkan. Andra aktörer i samhället måste också förstå vilken central roll flyget har för bland annat tillgänglighet och tillväxt. Genom att samverka på rätt sätt med relevanta aktörer kan de lära sig mer om flyget och på så vis skapas betydligt fler ambassadörer för det arbete som pågår för att skapa ett långsiktigt hållbart flyg.   

Henrik Littorin, Swedavia

Flygets dag i Almedalen

Idag är det Flygets dag i Almedalen och vi har ett fullspäckat program. Dagen började med goda smörgåsar och en livlig debatt om miljökraven på flyget. Grön ungdoms språkrör Björn Lindgren menade att det som görs, och kan göras, för att minska utsläppen inte är tillräckligt. Han var tydlig med sin åsikt om att det som krävs är en minskning av flygandet. Något som inte kom fram var dock hur han menar att denna begränsning ska ske. Börjar vi tala om flygkvoter och vilka resor som är “tillåtna” tror jag att vi är ute på hal is. Maria Rankka från Stockholms handelskammare svarade upp med att beskriva mobilitetens betydelse för utvecklingen i världen. I en allt mer globaliserad värld är givetvis flyget en enormt viktig del av mobiliteten.

De här olika spåren är egentligen stora ideologiska frågor som behöver diskuteras mer. Hur vill vi att världen ska se ut i framtiden och vad behöver vi göra för att komma dit? Vad väger tyngst? Som ni ser så pratar vi rent existensiella frågor här i Almedalen. Mycket spännande! Från vår sida tror vi givetvis starkt på teknikens möjligheter att lösa miljöproblemen, men det finns fortfarande utrymme att göra mycket mer och kanske framför allt att göra det snabbare.

Johanna Jönsson Volvo Aero

Greenwashbingo

Nu har det dragit igång ordentligt här i Almedalen. Dagarna fylls av spännande människor och intressanta seminarier. Min dag började med greenwashbingo under ledning av Joel Lindefors från Futerra Sustainability Communications och trots att jag inte vann bingon så var det en bra start på dagen.

Greenwash är ett fascinerande begrepp som diskuteras allt mer. Frågan är om det är ordet i sig som används mer flitigt eller om det är förekomsten av alltför förskönande miljörapportering, från företagens sida, som ökar. Just inom flyget är det en svår balansgång att dels vilja redogöra för det arbete och de framsteg som faktiskt görs, dels att inte framstå som att man blundar för flygets negativa miljöpåverkan. De som anser att allt flygande måste upphöra kommer alltid uppfatta rapportering om miljöarbete inom flyget som greenwashing. Det finns dock en poäng med att vi i branschen försöker vara så transparenta som möjligt och att vi inte försöker förringa vår verksamhets effekt på miljön. Så länge folks uppfattning om flyget som miljöbov är så starkt förankrad som den är idag, är det dock svårt att inte framstå som att man greenwashar när man egentligen bara säger sanningen.

Det finns vissa risker med att ropa greenwashing alltför ofta och alltför högt. Företagen kan i värsta fall välja att inte alls berätta om sitt miljöarbete. Därmed minskar drivkrafterna både hos företagen själva och hos deras konkurrenter att arbeta hårdare inom området. Gör man något bra för miljön ska man även kunna berätta det för att möjligtvis vinna konkurrensfördelar. Samtidigt urvattnas givetvis trovärdigheten för företags miljöarbete om man rapporterar på ett sätt som kan anses överdrivet eller inte sanningsenligt.

Svåra frågor, men klart intressanta att fundera vidare över.

Johanna Jönsson Volvo Aero