Om oss

Flyget behövs i en långsiktigt hållbar och globaliserad värld.

För att människor ska kunna mötas, för att skapa kulturellt utbyte, för att sprida kunskap, för att underlätta handel och rekreation och mycket mer.

Samtidigt måste flygets effekter på miljön och klimatet begränsas. Att begränsa flygresandet är inte ett realistiskt alternativ. Istället måste vi begränsa utsläppen från flyget.

Mycket har gjorts men vi behöver förutsättningar för att skapa ett långsiktigt hållbart flyg för morgondagen.

Print Friendly, PDF & Email