Ekonomisk hållbarhet

Flygets nyttor

Flyget är den globala kollektivtrafiken och en absolut förutsättning för att få det globala samhälle vi lever i att fungera. Utan effektiva flygförbindelser skulle världen, så som vi känner den idag, inte fungera och i Sverige, som är ett exportberoende land, ökar handeln snabbare än ekonomin som helhet. Nyttorna av flyget uppstår på en rad olika ställen och nivåer i samhället. Totalt skapar flyget 33 miljoner arbetstillfällen och bidrar med minst 8 procent av den globala bruttonationalprodukten, BNP. Nedan framgår några av de nyttor som flyget bidrar med i världen och i Sverige.

Ekonomi och handel

Flygets främjande av handel

 • Flygfrakt svarar för 25 – 30 % av det svenska exportvärdet. Det innebär att det skickas varor med flyg för 1 miljard svenska kronor varje dag.
 • Stor del av insatsvarorna i svensk industri anländer med flyg.
 • Effektiva förbindelser till handelscentra och snabbväxande marknader är kritiska faktorer för att kunna konkurrera globalt.
 • 10 – 15 % av svenska företags försäljning är direkt beroende av väl fungerande flygförbindelser.

Flygets främjande av investeringar

 • Tillgång till flygförbindelser är en av de viktigaste faktorerna när företag ska välja lokaliseringsort.
 • Ungefär hälften av alla företag anser att effektiva flygförbindelser är av hög vikt vid etableringsbeslut. Endast närhet till kvalificerad arbetskraft har större betydelse.

Flyget främjar tillväxtbranscher

 • Läkemedel, bank och finans, telekommunikation, högteknologisk tillverkning och konsulttjänster spås växa minst dubbelt så fort som ekonomin totalt. Dessa är några av de branscher som är mest beroende av fungerande flygförbindelser för att kunna konkurrera på den globala marknaden.
 • Ytterst få företag tror sig vara mindre beroende av flygtransporter om tio år.

Flygets främjande av affärseffektivitet

 • Flyg hjälper till att förbättra försäljning, logistik, produktion och kundsupport.
 • Flyget expanderar storleken på den marknad som företag kan täcka och blir på så vis pådrivare av konkurrens.
 • Det finns tydligt samband mellan företagens produktivitet och användande av flygtransporter.
 • Om användande av flyg hålls tillbaka har det en långsiktigt negativ påverkan på BNP.

Vikten av tillgänglighet

 • Ju fler som knyts till ett nav desto större underlag för att starta nya linjer.
 • Konkurrens är viktig för att upprätthålla bra tidtabell och låga priser.
 • Merparten av alla flygresor är över 100 mil – ett avstånd där det sällan finns eller kommer att finnas något annat realistiskt alternativ.
Print Friendly, PDF & Email