Vinnova satsar på flygtekniska demonstratorprogram

VINNOVA startar programmet Grönt flygtekniskt demonstrationsprogram (GF Demo). Programmet har syftet att stärka den svenska flygindustrins internationella konkurrenskraft genom stöd till den för flygindustrin särskilt utsatta demonstrationsfasen. Det övergripande målet med programmet är att skapa hållbar tillväxt genom att öka den globala konkurrenskraften hos företag, universitet, forskare och regioner i Sverige. Programmet har följande mål: Grönare flygtransporter: Bidra till den europeiska teknikplattformen ACAREs miljömål; Tillväxt: Bidra till tillväxt för främst svensk flygindustri och dess svenska underleverantörer, men även genom teknologispridning till annan svensk industri. Teknologispridning kan ske tex genom institut,  universitet och högskolor och små och medelstora företag (SMF); samt Säkrare flygtransporter: Bidra till ökad säkerhet (safety) hos flygplan, motorer och i flygtransportsystemet via genomförda demonstrationer av teknologier och processer. Programmet väntas löpa 2014-2015 och bidrar starkt till att svenska företag blir konkurrenskraftiga i EUs flygforskningsprogram inom FP7, bl.a. Clean Sky.

Clean Sky syftar till att påskynda utvecklingen av nya tekniska lösningar som kan leda fram till en ny generation gröna flygplan. Programmet är ett så kallat ”joint undertaking” mellan EU-kommissionen och flygindustrin. Dess budget är 1,6 miljarder euro och sammanlagt deltar 54 företag, 15 forskningscentrum och 17 universitet och högskolor i projektet – vilket gör Clean Sky till det största europeiska flygtekniska demonstrationsprogrammet någonsin. Ett av dess viktigaste syften är att testa nya, så kallade ”open rotor”-motorer som har betydligt lägre koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning än vanliga motorer. GKNs roll är att bidra med en ny roterande turbinstruktur med låg vikt som håller fast fläktens två propellrar. De ingående teknologierna ligger var för sig på höga TRL-nivåer, men komponenten i sig befinner sig på TRL 3. Projektet, som startade 2008, ska vara avslutat 2015.

Ett annat program är SESAR.

Robert Limmergård, GKN

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *