Motorn för effektivare resor?

Det finns en sak som alla är rörande överens om: flyget påverkar klimatet. Men att få hela bilden, och veta exakt vad som är falskt eller sant är inte så lätt. För att förstå varför flyget negativt påverkar miljön måste vi också förstå hur flygplanets hjärta, jetmotorn, fungerar.

Enkelt uttryckt kan man säga att jetmotorer fungerar enligt just den här principen; Luften som skjuts ut bakåt, ger likvärdig kraft framåt. Det börjar med att luften sugs in i kompressorn och komprimeras, vilket i sin tur gör att trycket ökar.  Därefter kommer luften in i brännkammaren, där den blandas med bränslet. Hettan och trycket får gasen att expandera och rusa ut genom turbinen. Luftströmmen som skjuts bakåt, får alltså planet att drivas framåt. När uppstår då de oönskade emissionerna? Koldioxid och vatten bildas när bränslet förbränns i luft. Men förbränningen är inte alltid total, och då bildas koloxid och oförbrända kolväten. Vid förbränning vid höga temperaturer reagerar även kväve med luftens syre och bildar kväveoxider (NOx), som är ett annat utsläpp.

Många av de mest betydande framstegen har gjorts i just motorerna. Det första teknologigenombrottet kom när utvecklingen av turbofläktmotorer att ta fart, för att med tiden successivt ersätta de turbojetmotorer som fram till dess varit standard. Tekniken innebär att motorn blir effektivare tack vare större fläkt och ett ökat  uftflöde med mindre hastighet som går förbi brännkamrarna, och därmed behövs mindre bränsle. På senare år har ett lika stort teknologisteg kommit med den så kallade växlade turbofläktmotorn, som beräknas tas i bruk 2013/2014. Genom att placera en växellåda mellan turbinen och fläkten som reducerar fläktvarvtalet, kommer fläktarna att kunna göras större utan att motorerna för den skull blir tyngre. Ett flygplan med växlad turbofläktmotor beräknas dra 15 procent mindre bränsle än dagens flygplan. Och en minskad bränsleförbrukning innebär proportionerligt mindre utsläpp, i det här fallet en reducering med 15 procent.

En annan viktig milstolpe för att minska flygets miljöpåverkan är utvecklingen av teknologier av lättviktskonstruktion som till exempel utrustning och kompositer. Sedan 1990-talet har flygplan stegvis byggts i lättare material för att hålla nere totalvikten och därmed bränsleförbrukningen – trots att motorerna ökar i storlek för de större fläktarna. Lättviktsteknologin introduceras i såväl motorer och flygplanskroppar, som serveringsvagnar, golvmattor och stolar.

Robert Limmergård, GKN

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *