Alternativa bränslen

Många branscher prövar alternativa bränslen och flera flygbolag har med framgång testflugit med blandningar av biobränsle och konventionellt bränsle. Under 2011 genomfördes de första kommersiella flygningarna med det konventionella bränslet blandat med upp till 50 procent av mer miljövänliga alternativ. Och även om det kan ses som steg mot en mer fullskalig användning, så är det just bara det. Ett litet steg. Än är det frågan om en marginell miljöeffekt och det går i dag inte att spekulera om exakt hur lång tid det tar innan biobränslet för flyget är i bred användning. Flyget kan av flera anledningar inte använda vilka biobränslen som helst. Av temperaturskäl, till exempel, utesluts vissa eftersom de inte tål köldgrader ner mot de 50–60 minus som det kan bli på höga höjder utan att frysa. För framtiden är också problemet att få i gång den produktionskapacitet som behövs för en storskalig omställning till alternativa bränslen. Ska man ta fram stora mängder blir det också svårare att lösa miljöproblemen som uppstår i samband med odlingen av råvarorna och produktionen. Sustainable Aviation har uppdaterat sin skrift om alternativa bränslen och vilka möjligheter och utmaningar detta erbjuder.

Robert Limmergård, GKN

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *