Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Fakta om flygets ekonomiska påverkan på samhället
Social hållbarhet

Social hållbarhet

Fakta om flygets sociala påverkan på samhället
Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Fakta om flygets miljöpåverkan på samhället

Välkommen till hållbart flyg

En samlingsportal för flygets roll i det moderna och hållbara samhället

Flyget är den globala kollektivtrafiken och en absolut förutsättning för att få det globala samhälle vi lever i att fungera. Utan effektiva flygförbindelser skulle världen, så som vi känner den idag, inte fungera och i Sverige, som är ett exportberoende land, ökar handeln snabbare än ekonomin som helhet. Nyttorna av flyget uppstår på en rad olika ställen och nivåer i samhället.

Flygets främjande av handel

  • Flygfrakt svarar för 25 – 30 % av det svenska exportvärdet. Det innebär att det skickas varor med flyg för 1 miljard svenska kronor varje dag.
  • Effektiva förbindelser till handelscentra och marknader är viktiga faktorer för att kunna konkurrera globalt.
  • 10 – 15 % av företagens försäljning är direkt beroende av väl fungerande flygförbindelser.
  • Merparten av alla flygresor är över 100 mil – ett avstånd där det sällan finns eller kommer att finnas något annat realistiskt alternativ.

Kulturellt utbyte

  • Att människor reser och möts över kulturella, religiösa och politiska gränser är viktigt. Ökad kulturell förståelse är centralt i en allt mer globaliserad värld och ett ökat kulturellt utbyte skulle kunna minska främlingsfientlighet och förhindra många konflikter i samhället. Flyg är till stor del det enda transportmedlet som gör det möjligt för människor att på plats ta del av andra kulturer och i övrigt träffas över nationsgränser.
  • Effektiviseringar i branschen har gjort att det blivit ekonomiskt möjligt för allt fler människor i världen att resa med flyg. Ökade kostnader för att flyga eller andra inskränkningar i flygresandet skulle begränsa möjligheten för framförallt låg- och medelinkomsttagare runt om i världen att resa till andra kulturer.

Upplevelser och rekreation

  • Turism är en betydande och snabbt växande global bransch och 40 procent av alla internationella turistresor görs med flyg.
  • En stor del av det globala rekreationsresandet går till utvecklingsländer där turismen har en betydande påverkan på BNP och sysselsättning.
  • Den svenska turismnäringens exportvärde är närmare 100 miljarder kronor vilket är betydligt mer än den svenska järn-, stål- och bilexporten tillsammans. Över hälften av alla utländska turister anländer med flyg.
Print Friendly, PDF & Email